Polnosti Matěje Michala

Mapa pozemků

Císař Josef II. na začátku svého vládnutí začal pociťovat nutnost provést daňovou reformu. Do této doby byla daňovou jednotkou usedlost. Tato jednotka byla nahrazena menší jednotkou - pozemkem. Kraj objížděla komise a ta zapisovala a přeměřovala pozemky a nakonec zapsala i výnos. Výsledkem bylo poddanské přiznání, nebo-li fase.
Do obce Světnova přijela císařská komise v roce 1785. Vznikala kniha, na jejímž obalu je napsáno - „Kraj Čáslavský, Panství Vojnův Městec – Fase, neb kniha přiznání společných výnosů obce Světnova“.
Matěj Michal, sedlák na Michalovým statku ve Světnově, celkově hospodařil na 17 pozemcích. Z toho jeden pozemek tvořil jeho příbytek s číslem popisným 54 a okolo něj dvě zahrady – „pod okny“ a „pod stodolou“. Dohromady obě zahrady měly 507 sáhů čtverečných tj. 1820 m².
Jeho šest polí se rozprostíralo na dvou tratích – na trati „Žlebská“ a „Na Jestřebí“. Většina polí byla umístěna na trati „Žlebská“. Jedno pole a jedna louka byla na trati „Na Jestřebí“, konkrétně na Kopaninách. Podle této přiznávací fase Matěj na svých 5862 sáhů čtverečných (tj. 21,6 ha) ročně vypěstoval 15,7 m³ žita a 20,4 m³ ovsa.
Důležité byly i louky, které sloužily k pasení dobytka a sklízení sena. Matěj vlastnil 8 luk o celkové rozloze 16,4 ha, kde sklidil až 5 tun sena.