O školní docházce ve Světnově

rozvrh1-www.jpg
1873_michal_jakub-vysvedceni2-1880-www.jpg

Povinná školní docházka byla zavedena v roce 1774 dekretem Marie Terezie a to v délce šesti let (od 6 do 12 let). Panovnice použila tuto větu: „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 - 12 let do škol posílali.“ V roce 1869 vstoupila v platnost zásadní reforma školství. Povinná školní docházka byla prodloužena na osm let (od 6 do 14 let). Prvních pět let žáci absolvovali na venkovské obecné škole a zbývající tři roky taktéž v obecné škole, v měšťanské škole anebo na gymnáziu. Rovněž byly zrušeny tělesné tresty a začali být sankcionováni rodiče, kteří neposílali své děti do školy. V roce 1922 byl stanoven maximální počet žáků ve třídě na 80 dětí a zrušena povinná výuka náboženství.

Když ve Světnově ještě nebyla škola, musely děti chodit do školy do Zámku Žďáru. Od roku 1808 se začalo vyučovat v soukromých světnovských domech. V roce 1810 byla postavena nad vsí nová škola. Původně do světnovské školy chodily i děti ze Škrdlovic a Cikháje. Děti ze Škrdlovic přestaly navštěvovat školu ve Světnově v roce 1821 a děti z Cikháje roku 1863. V roce 1875 byla škola rozšířena o druhou třídu a školní budova přestávala dostačovat a proto v únoru 1883 začala jednání o nové budově. Světnov se položení základního kamene dočkal 23. září 1896 a rok později již děti mohly novou školní budovu navštěvovat. O prázdninách 10. srpna 1907 škola vyhořela. 15. září již byla opravena a dokonce rozšířena o třetí třídu, která byla nakonec v roce 1940 zrušena.

Tolik k historii, nyní přiblížím období školní docházky mého prapradědečka.

Školní rok začínal 1. října a končil 31. srpna. Prázdniny tedy trvaly pouhý měsíc – září. Žáci byli v prvním ročníku hodnoceni z těchto oblastí: Návštěva školní, Mravné chování, Pilnost, Náboženství, Čtení, Počty, Psaní a Zpěv. Ve druhém ročníku přibyly předměty Mluvnice a pravopis, Písemné proslovení, Zeměpis a dějepis, Znalost věcí přírodních, Znalost tvarů měřických a jejich kreslení, a poslední byl Tělocvik. Žáci byli hodnoceni každý měsíc známkou na stupnici 1 až 4. Známka tři byl prakticky průměr třídy, takže učitelé hodnotili daleko přísněji než dnes.

Od mého prapradědečka Jakuba se mi podařily získat zatím jen tři hodnotící archy. Jak je vidět nepatřil mezi nejchytřejší, ale ani mezi nejhloupější, prostě průměrný žák. Podle hodnocení Mravného chování patřil mezi hodnější žáky. Žáci v jeho věku často sloužili u sedláka a o nějaké domácí přípravě nemůže být ani řeč. Proto bych viděl známky takové jaké jsou. Jeho hodnotící arch je v příloze na obrázku u článku, stejně jako rozvrh z tohoto období.

Některé zajímavé poznámky ze světnovské školy:

Koupil a pil kořalku. Kradl: karty p. Soškovi (dvě hry) a peníze (35 Kr) svému učitelovi.

Kradl svému třídnímu učitelovi písanky, sešity ku kreslení. Dne 22.11.1877 bylo to vyzrazeno a on se i přiznal. Roku lonského kradl peníze. Viz. výkaz a matriku!

Důvod absence: Kradl peníze, byl zavřen v Přibyslavi 24 hodiny asi dne 28.11.1876

Použité zdroje: