Záhada století - zmizení Michalových

Rodina Michalovi patřila k 21 nejstarším rodům ve Světnově. První zmínky jsou již z roku 1593. Dědičně drželi grunt čp. 54 a žili ve Světnově většinou jako domkaři a podruzi. Tento grunt drželi s přestávkami až do roku 1921, kdy bylo vlastnické právo převedeno na manžele Hrbkovi. Ve Světnově samozřejmě existovalo několik větví.

A teď k oné záhadě. V roce 2011 ve Světnově nebydlí ani jeden člověk přijmení Michal/Michalová. Zjistil jsem tak z katastru nemovitostí a telefonickým hovorem na obecním úřadě ve Světnově. Dále jsem volal panu Václavu Machovi do domu s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích, který jakožto pamětník mohl vědět mnohem víc. Dozvěděl jsem se, že tradiční grunt čp. 54 byl zbourán a postaven na jeho místě domek. Michalovi si pamatuje z první poloviny minulého století, kdy si jedna z dcer vzala pana Zástěru, prý to byl takový vysoký mladík.

Příslušník mojí rodinné větve prokazatelně žil ve Světnově naposledy v roce 1893, pak se pravděpodobně z určitých důvodů odstěhoval do Štěpánova u Chotěboře. Chvíli pobýval v Suché u chotěboře a nakonec zemřel 24. května 1954 v Chloumku okr. Chotěboř.

Anonym - Čt, 15/09/2011 - 13:59

Ještě jsem chtěl dodat, že příští rok vyjde kniha od pana Škarvady, který mapuje historii domů ve Světnově a domu čp. 54 potažmo rodině Michalovým jsou věnovány 3 strany.